Materiály 2018-01-24T00:33:40+00:00
František Dryje – Dějiny neosamocenosti

Studie o dějinách Surrealistické skupiny v Československu od roku 1964 do roku 1989.

Původně otištěno in Analogon, 41-42/2004, s. 2–12, 29–37, 77–83, přetištěno in Dryje, František, Surrealismus vžitný, dybbuk, Praha 2015, s. 45-81.