Vyšlo tematické číslo časopisu Česká literatura věnované marxismu

//Vyšlo tematické číslo časopisu Česká literatura věnované marxismu

Vyšlo tematické číslo časopisu Česká literatura věnované marxismu

Vyšlo tematické číslo časopisu Česka literatura, které je věnováno marxismu. Jeho záměrem je připomenutí živých a hluboce rozporných dějin literárněvědného marxismu jakožto nepominutelné součásti (nejen českého) myšlení.

Obsah čísla je strukturován tak, aby nedominovalo historické ohlížení, ale aby byly představeny rovněž současné podoby literárněvědného marxismu, jeho současná tázání a současná metodologická relevance. Marxistické či marxismem inspirované přístupy jsou představeny na stránkách České literatury takto obsáhle vůbec poprvé od roku 1989. Cílem přitom není jen připomenutí vědecké legitimity tohoto teoretického názoru, nýbrž především nastínění jeho šíře – od historické retrospektivy k aktuálním tématům – i jeho vnitřní plurality, na rozdíl od monologičnosti, která je vlastní ideologiím různých denominací.

Číslo obsahuje mimo jiné i rozhovor s Josefem Zumrem , který je od jeho založení členem redakční rady časopisu Analogon.

By | 2018-02-02T08:41:34+00:00 Únor 2nd, 2018|Aktuality|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyšlo tematické číslo časopisu Česká literatura věnované marxismu